Sva znanja su u nama, ne moramo ništa da učimo, dovoljno je da se setimo.