Vaš život nije vam ni sluga ni gospodar. On je vaše dete ljubavi.