Kada vam se učini da ne znate više na koju stranu i kako, podsetite se one arapske mudrosti – pronađite vrata i tamo gde svi misle da je samo zid. Nađite svoj put! Oslobodite se zastarelih učila i suvišnog prtljaga, pospremite igračke jer je ova igra završena. Odbacite zablude o spasenju u nekom određenom periodu. Vreme spasenja je sada, uvek i samo u sada! U stvari, istina je da vam spasenje nije ni potrebno, jer je svaka duša besmrtna, a život na zemlji je lična odluka i način da se steknu iskustva i razvije kreativnost, jedna velika, potrebna i hrabra avantura s poznatim i srećnim završetkom! Vaš odlazak biće u znaku spasenja, bez obzira na to da li će vas neko opevati, prosuti vino, vodu ili ulje, da li će telo biti sahranjeno, spaljeno ili ostavljeno pticama... Nema značaja kojoj religiji pripadate (i da li uopšte nekoj pripadate), da li se molite ili recitujete svete stihove, živite monaškim životom, nosite crnu odeću ili odeću boje šafrana, i da li znate svih hiljadu osam imena Šive. Ništa od svega toga nije značajno. Važno je samo šta ste radili i mislili. Učionica će biti otvorena sve dok se ne vrate dugovi, lekcije ne nauče i školovanje ne završi. U stvari, nema dugova ni greha, ne treba učiti nego se samo setiti. To bi rekao pravi Učitelj!