Ja sam u svima i sa svima, a mene u sebi prepoznaju oni koji vole, praštaju i čine dobra dela. Zato me ne tražite na svetim mestima, u hramovima i gromu, glasnim trubama i u ulozi sudije, u znamenju i sili, ili u svetlosti preko celog neba... Ako me još ne nalazite u svom srcu možete me naći i prepoznati u bolesnom komšiji, u gladnom ili uplašenom detetu, u zgaženom cvetu ili ranjenoj ptici... Poštovanje i ljubav prema njima ispoljite, pomozite im. Ko od njih glavu okrene, od mene se okrenuo!