Kadi ti svet ovaj postane tesan, ne protivi se tome jer to je zov duše tvoje. Perje ti je još kratko, a put dalek. Kada dođe vreme, raširi krila i poleti...