Budite spontani, budite ono što jeste. Zaboravite sve dogme i pravila. Da bi se ovo lakše postiglo morate ih prvo poznavati i (bar izvesno vreme) poštovati, a zatim (neke ili sve) odbaciti. Važnije je da palite svetla istine i ljubavi u svom srcu nego da palite sveće po hramovima. Naše telo, svest i duh pravi su hramovi koje treba da osveštamo!