Bibliografija

– Osma knjiga: povratak boginje, Beograd, Dobra knjiga, 2016.

– Sedma knjiga: vodič kroz život – drugo dopunjeno i prošireno izdanje, Beograd, Dobra knjiga, 2014.

– Sedma knjiga: vodič u budućnost, Beograd, Dobra knjiga, 2009.

– Kraj igre, Varaždin, Stanek, 2009.

– Kraj igre – treće dopunjeno izdanje, Beograd, Dobra knjiga, 2009.

– Kraj igre – drugo prošireno i dopunjeno izdanje, Beograd, Dobar naslov, 2008.

– Kraj igre, Beograd, Dangraf, 2005.

– Putnici, Beograd, Dobra knjiga, 2009.

– Putnici, Beograd, Dobar naslov, 2008.

– Putnici, Beograd, Mrlješ, 2003.

– Pečat na ledu, Beograd, Dosije, 1998.

– Ontološke priče, Beograd, MM centar, Karma centar, 1995.

– Seme kosmičkog znanja – druga knjiga, Beograd, MM centar, 1993.

– Seme kosmičkog znanja – prva knjiga, Beograd, Stručna knjiga, 1993.

– Određivanje položaja i konturnih tačaka višestruke mlaznice žiroskopski stabilisanih raketa, Naučno-tehnički pregled, god.XXXI, Vojnotehnički institut, Beograd, 1981.

Života Kostić, Milovan Jovanović i Slavko Divac, Izotenzoidne komore R.M.od kompozita, Vojnotehnički institut, Beograd, 1980.

Milovan Jovanović i Slavko Divac, Jedan prilaz problemu izračunavanja osnovnih parametara punjenja raketnog motora na čvrtsto gorivo sa kanalom u obliku zvezde, Naučno-tehnički pregled, god.XXVIII, Vojnotehnički institut, Beograd, 1978.

Slavko Divac, Milovan Jovanović i Slavko Stupar, Izračunavanje težine, težišta i momenta inercije raketnog projektila, Naučno-tehnički pregled, god.XXVII, Vojnotehnički institut, Beograd, 1977.

Jovan Petrić, Milovan Jovanović i Srbislav Stamatović, Algorithm for simultaneous determination of all roots of algebraic polynomial equations, Matematički vesnik, 9(24), Sv.4, strana 325-332, Beograd, 1972.

Jovan Petrić, Milovan Jovanović i Srbislav Stamatović, Algoritam za simultano određivanje svih korena algebarskih polinoma, Naučno-tehnički pregled, god.XXI, Institut za naučno-tehničku dokumentaciju i informacije, Beograd, 1971.