Praktikum lekovite frekvencije


Albertu Ajnštajnu pripisuju se reči: „Sve je energija i ona je sve što postoji. Pogodi frekvenciju stvarnosti kakvu želiš i ne možeš ništa drugo, nego dobiti tu stvarnost. Ne može biti nikako drugačije. Ovo nije filozofija – ovo je fizika!“

Na stranici praktikum – lekovite frekvencije, na raspolaganju su vam sledeće frekvencije:

  1. 432 Hz
  2. 528 Hz
  3. 852 Hz

O dejstvu frekvencija uopšte ali i konkretnih zvučnih frekvencija, više detalja naći ćete u tekstovima pod naslovima: Muzika, Mocartov efekat i Lekovite frekvencije. Ovde predstavljene frekvencije nisu jedine lekovite frekvenije, već najistraženije i najviše primenjivane. Trenutno je u toku nekoliko kliničkih ispitivanja dejstva upravo ovih frekvencija na fiziologiju čoveka a o rezeltatima tih istraživanje će biti reči na stranicam ovog sajta kada se ona završe. U najkraćim crtama:

432 Hz – utiče na hormonski i cirkulatorni sistem i pomaže njihovo dovođenje u optimalni režim rada; takođe služi za povezivanje sa opštim, okolinom na primer…

528 Hz – pomaže DNK autokorekciju, oslobađanje od toksina, pospešuje razvoj srčane čakre, pomaže oslobađanje od emotivnih trauma i uspostovljanje emotivnih odnosa…

852 Hz – pobuđuje i optimizuje rad pinealne žlezde i pomaže razvoj duhovnosti, podstiče kreativnost i imaginaciju…

NAPOMENA: Na ovoj stranici frekvencije od 432, 528 i 852 Hz nisu predstavljene kroz ugodnu muziku u kojoj se pojavljuju u malom procentu kao akcenti, već kao tonovi konkretne kontinuirane frekvencije ženskih vokala sa tačno određenim oblikom talasa. Osnovni ton kod frekvence 432 Hz  je filtracijom doveden u talasni oblik – triangle i dopunjen višim harmonicima, ton visine 528 Hz je istom tehnikom doveden u sawtooth oblik talasa, a ton visine 852 Hz u sine oblik. Povremeno se, tokom plasiranja frekvencija, javljaju odgovarajući zvuci prirode koji podstiču relaksaciju i samim tim lakšu somatsku apsorpciju plasiranih frekvencija. Preporuka je da se sve tri frekvencije slušaju jedan do dva puta svakoga dana.

 


Copyright © 2016-2017. MilovanMicaJovanovic.rs | Za uslove korišćenja sajta i sadržaja na njemu kliknite ovde.