Praktikum vežbe iz Jantre-4


Samo ukupan način života može da dovede čoveka do viših znanja, do trajnih duhovnih vrednosti, do Duhovnog ozarenja, Slobode, Svesnosti, Prosvetljenja… Zašto onda radimo neke vežbe i tehnike? …Da bismo se, kada zavaramo ego, utišamo um i odbacimo ili transformišemo neka ubeđenja, sujetu i strah, neometano napajali sa Izvora ljubavi i Saznanja i tako bili u stanju da bar malo „provirimo kroz ključaonicu i iza zavese“. Ove ili bilo koje slične vežbe ili tehnike duhovnog razvoja koriste, pre svega, da se opaze, osete ili naslute neka druga polja realnosti i više inteligencije, poveća vitalnost, svest o vrednosti života, užitak postojanja i vera u sopstvene moći, da vas uvere u besmrtnost i time upotpune život i obogate vaš duhovni izraz.

Iz uvodnog obraćanja Milovana – Miće Jovanovića praktikantima integralnog sistema vežbi Jantra-4, mart 1996.

Na stranici praktikum – vežbe iz jantre-4, na raspolaganju su vam:

  1. Vežba pomeranja granica individualnosti
  2. Vežba sagledavanja i rešavanja problema
  3. Vežba transpersonalnosti: prolazak kroz tačku
  4. Vežba: rad sa mentalnim ekranom

NAPOMENA: Muzička pozadina za meditacije i vežbe rađena je u prirodnom štimu od 432 Hz i obogaćena je lekovitim frekvencijama. Kroz muziku se smenjuju i prožimaju ženski i muški vokali, autohtoni instrumenti i zvuci prirode. U određenim muzičkim sekvencama, u zavisnosti od potrebe vežbe, prisutni su izohroni tonovi čiji ritam iznosi 7,83 Hz – to je frekvencija koja korespondira Šumanovoj rezonanci, odnosno prirodno stimulišućoj i regenerativnoj frekvenciji planete Zemlje.

 


Copyright © 2016-2017. MilovanMicaJovanovic.rs | Za uslove korišćenja sajta i sadržaja na njemu kliknite ovde.